Zęby - cytat z Wikipedii

Gabinet stomatologiczny Gliwice
W stomatologii wyróżnia się następujące powierzchnie zęba: powierzchnię podniebienną ? od strony podniebienia w szczęce lub językową w żuchwie; powierzchnię przedsionkową ? od strony przedsionka jamy ustnej; zwana jest również wargową (w zębach przedniGabinet stomatologiczny Gliwice .