Klinika stomatologiczna Gliwice

Zakres chirurgii stomatologicznej

Klinika stomatologiczna Gliwice
Zakres zabiegów wykonywanych przez chirurga stomatologa, chirurga szczękowo-twarzowego oraz laryngologa, jako lekarzy zajmujących się operacjami w obszarze twarzoczaszki, bywa różny i zależny jest od posiadanych przez operującego umiejętności. Do na.